הנחיות למערערים

הנחיות למערערים

קיבלתם ציון נכשל? קצת מתסכל ומרגיז, אבל אולי אפשר בכל זאת לסייע לכם. זכרו שכשלון הוא לא נעים, אך גם אינו אסון. הכשלון אינו משקף את אישיותכם, את הערכים שלכם, או את הצלחתכם בחיים או את עתידכם. אל דאגה, בעוד מספר שנים תביטו על הכשלון כאירוע קצר שחלף. אולי אפילו לא תזכרו אותו כלל. 

אז מה בכל זאת אפשר לעשות? קודם כל לקחת יום מנוחה. לאחר מכן, אפשר להגיש להגיש ערעור על תוצאות הבחינה – אם יש בסיס לערעור ואפשר כמובן לגשת להיבחן במועד הבא. זכרו שקבלת ערעור על שאלה הוא נדיר ומתרחש לעתים רחוקות. כדאי לקחת בחשבון גם את העובדה שהגשת ערעור עולה כ-500 ₪ אולם אם הערעור נמצא מוצדק, הסכום יוחזר לחשבונכם. זכרו גם שקיים זמן קצוב להגשת הערעור: לא יאוחר מ-30 יום ממועד קבלת הציון הנכשל.

בכל בחירה שתעשו, אנו איתכם, ומציעים לכם לפעול בשלושה שלבים:

 

♦ שלב ראשון: האם יש סיבה לערעור?

שקלו היטב: האומנם יש סיבה מבוססת לערעור? קיימות שלוש סיבות מוצדקות להגשת ערעור על שאלה מסוימת:

סיבה ראשונה: אתם סבורים שהשאלה שבה טעיתם עוסקת בנושא שאינו כלול בחומר. כך למשל, שאלה רשות ניירות ערך בבחינת מאי 2013 שאלה בנושא תקנון הבורסה, אולם זהו נושא שאינו מופיע כלל בחומר לבחינה. לידיעתכם, זהו החומר לבחינה: ראו עמ' 8 ואלך.

סיבה שניה: אתם סבורים שהתשובה שלכם בשאלה מסויימת נכונה יותר מהתשובה של רשות ניירות ערך. זוהי טענה מסובכת למדי, משום שתצטרכו להצדיק את עמדתכם, ולפסול את עמדת הרשות.

סיבה שלישית: תשובת הרשות נכונה אבל גם התשובה שלכם עשויה להיות נכונה. למשל, בבחינת מאי 2013 הופיעו שתי תשובות נכונות: "בשותפות מוגבלת כל השותפים הכלליים אחראיים פרט לשותף הכללי" וכן: "בשותפות כללית כל השותפים אחראיים". אמנם התשובה הראשונה מדויקת אבל התשובה השניה נכונה אף היא.

בכל מקרה, רשות ניירות ערך מבקשת שתבחרו את התשובה הנכונה ביותר, ולא הנכונה באופן מוחלט.

כמו כן, שימו לב שככל שהציון שקיבלתם נמוך יותר, פוחתים הסיכויים להצליח לערער על מספר רב של שאלות ולעבור את הבחינה.

לאחר שלקחתם בחשבון את מכלול השיקולים ובמידה והחלטתם כי יש טעם לערער, יש לעבור לשלב השני.

 

♦ שלב שני: עיון במחברת הבחינה האישית

בשלב זה, אתם עדין לא משלמים בגין הערעור, משום שעליכם להיזכר מהן השאלות בהן טעיתם.

תחילה, יש למלא טופס בו אתם מבקשים לעיין במחברת. הטופס צריך להגיע לרשות תוך 14 ימים מיום פרסום הציונים.

מילוי הטופס מתאפשר באתר חברת מוח 10 כאן.

לאחר מכן, יש להמתין להודעה מטעם רשות ניירות ערך אודות תאריך ושעה בהם תוזמנו להגיע ולעיין במחברת שלכם. העיון נעשה מול מחשב, כך שאתם נחשפים אך ורק לשאלות בהן טעיתם. תוכלו לראות מה היתה השאלה המלאה, מהן התשובות האפשריות, מה התשובה שבחרתם, ומהי התשובה הנכונה לדעת רשות ניירות ערך. תוכלו להוסיף הערות ולנמק מדוע אתם סבורים שיש לקבל את תשובתכם כנכונה.

בשעה שהוקצבה לכם לצורך העיון במחברת הבחינה יש לבחון את התשובות הנכונות המוצעות על ידי הרשות ולהשוות לתשובות שסימנתם ולבדוק ממה נובעים הפערים בין השניים: 

              - חוסר ידע? אין טעם לערער.

              - חוסר הבנה אישי של נוסח השאלה? אין טעם לערער.

              - טעות לדעתכם בניסוח השאלה? סיכוי נמוך לקבלת הערעור.

              - קיימות שתי תשובות נכונות? סיכוי טוב לקבלת הערעור.  

              - טעות ממשית של הרשות בתשובה או שהחומר לא בבחינה? סיכוי טוב שהשאלה תיפסל.  

אין אפשרות לערער באופן כללי לגבי הבחינה כגון: "רמת הבחינה היתה קשה...."; "השאלות לא היו ברורות..."; "הנושאים היו מפתיעים..." וכדומה, אלא יש להגיש ערעור ספציפי לגבי שאלה מסוימת או מספר שאלות.

כבר בשלב זה, בעת העיון במחשב, תוכלו לציין בכתב מדוע אתם סבורים כי יש מקום לערעור.

כדאי לדעת: לקראת כל מועד ערעור, אנו נוהגים לפרסם המלצות אשר ינחו את המערערים בנוגע לשאלות מסויימות בבחינה אשר אנו סבורים כי הן בעייתיות.

 

♦ שלב שלישי: הגשת ערעור רשמי ותשלום אגרה

לאחר שעיינתם במחברתכם, עליכם להחליט אם ברצונכם להמשיך בתהליך ולערער, או שברצונכם לסיים את התהליך לאחר העיון במחברת.

החלטתם להגיש ערעור? הזדרזו ושלמו את האגרה, משום שיש לערער תוך 30 ימים ממועד פרסום הציונים. זכרו שאם עברו כבר 14 יום מאז פרסום הציונים, ועיינתם במחברת שבוע ימים לאחר מכן, הרי שנותר לכם כשבוע להגשת הערעור עצמו.

כאן תמצאו את הקישור להגשת ערעור ותשלום.

לאחר תשלום והגשת הטופס, יש להמתין מספר ימים לתגובת הרשות. לעיתים גם המרצים מגישים ערעור מטעמם על חלק מהשאלות, משום שמדובר בנושא עקרוני. כך למשל, הגשנו ערעור בנוגע לקביעה של הרשות באחת השאלות כי "בעל שליטה רשאי למנות דירקטור". זוהי כמובן קביעה שגויה מצד רשות ניירות ערך משום שרק האסיפה הכללית רשאית למנות דירקטור. לערעור יש חשיבות הצהרתית משום שלאמירה כזו של הרשות יש השלכות מרחיקות לכת לא רק כלפי הנבחנים באתיקה, אלא כלפי כל שוק ההון.

שימו לב שאם התקבל ערעור שלכם לגבי שאלה מסוימת, תזוכו ב-4 נקודות, ובדרך... סייעתם לכל שאר הנבחנים: תיקון השאלה יהיה קטגורי לגבי כל הנבחנים שטעו באותה שאלה, גם אם לא כל הנבחנים ערערו על שאלה זו. יתכן גם שנבחנים שקיבלו תחילה הודעה על ציון נכשל, יקבלו ציון עובר בעקבות הצלחת ערעורם, או בעקבות הצלחת ערעורו של נבחן אחר. ומעבר לכך, תזוכו בחשבונכם באגרת הערעור.

 

♣ בהצלחה!

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה