ספר הלימוד באתיקה

ספר הלימוד באתיקה

 

רכישת ספר הלימוד: במכללת IFI  - המכון הישראלי לפיננסים


 

* המהדורה ה-20 יצאה לאור בחודש ינואר 2020 והיא מעודכנת הן לבחינת מאי 2020 והן לבחינת נובמבר 2020. 

המהדורה כוללת את הפרקים הבאים: 

פרק מבוא: הסבר אודות הקף החומר לבחינה, פירמידת החקיקה בישראל, צורות התאגדות והפרות חוק.

פרק דיני חברות: הסבר ממוקד בחינה > שאלות בנושא חברות > חוק החברות.

פרק ניירות-ערך: הסבר ממוקד בחינה > שאלות בנושא ניירות ערך > חוק ניירות ערך.

פרק קרנות נאמנות: הסבר ממוקד בחינה > שאלות בנושא קרנות נאמנות > חוק השקעות משותפות בנאמנות.

פרק אתיקה א'- עבירות פליליות בשוק ההון: הסבר ממוקד בחינה אודות עבירות פליליות בחוק ניירות ערך > שאלות בנושא אתיקה א' > חוק ניירות ערך – מיקוד בעבירות פליליות.

פרק אתיקה ב': חוק הייעוץ: הסבר ממוקד בחינה אודות כללי משמעת של בעלי רישיון > שאלות בנושא אתיקה ב' > חוק הייעוץ.

פרק אכיפה מנהלית: הסבר ממוקד בחינה > שאלות בנושא אכיפה מנהלית.

פרק איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור: הסבר ממוקד בחינה > שאלות בנושא הלבנת הון > צו איסור הלבנת הון החל על מנהלי תיקים.

פרק פסיקה: תקצירים של 7 פסקי דין הצפויים להופיע בבחינות הרשות.

פרק בחינות: שחזור מלא ומעולה של שבעה מבחנים באופן המחקה במדויק את בחינות הרשות. כמו כן, מצורפים הסברים מפורטים אודות פתרון השאלות והפניה לסעיפי החוק הרלוונטיים. זהו אחד החלקים החשובים בספר, משום שמגבש את כל הידע הנלמד, ומכין באופן ממוקד לבחינה הקרובה ובעיקר נותן לנבחן מושג אודות התקדמותו ומצבו בחומר. 


הספר כולל 550 עמודים.

הספר מבוסס על 20 שנות ניסיון ואלפי שעות הרצאה בתחום ומבהיר בשפה ברורה ונגישה את כל הנושאים לבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית גם למי שאינו משפטן.

הספר מתמקד בבחינות רשות ניירות ערך, תוך סינון קפדני של המידע הרלוונטי לקראת הבחינה הקרובה.

זהו הספר היחיד המכין לבחינות רשות ניירות ערך אשר התקבל בספרייה הלאומית של מדינת ישראל ומצוי בקטלוג הספריה הלאומית ובקטלוג המאוחד של הספריות בישראל. כמו כן, מהדורות שונות מצויות בספריית אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת באר שבע, המרכז הבינתחומי, הקריה האקדמית אונו ועוד. 

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה