שוק ההון

שוק ההון

 

ייעוץ משפטי ואסטרטגי בתחום שוק ההון בישראל מחייב הכרות מעמיקה עם הדין הישראלי ועם הפרקטיקה הנוהגת. 

 

המשרד מעניק את השירותים המשפטיים הבאים:

 

לבתי השקעות

- יעוץ בנושא הקמת בית השקעות בישראל: לגופים זרים וישראליים.  

- כתיבת תוכנית אכיפה פנימית ונהלים לרבות ניהול סיכוני ציות. 

- עדכון ובחינה של הסכם ההתקשרות עם הלקוח.

- בדיקת אתר האינטרנט ותכניו לרבות האזהרות הכלולות. 

- הנחיית עובדים בעלי רישיון בנוגע לחובות המשמעת החלות עליהם ועדכונים בחוק הייעוץ. 

- מתן חוות דעת משפטית בנוגע לפעילות בשוק ההון, חוות דעת לגבי פעילות במט"ח, ובנגזרים.

- הנחיית קצין ציות לגבי ניהול סיכונים פיננסיים ותפעוליים.

- ייעוץ בנושאים הקשורים לאיסור הלבנת הון והקשר עם הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות ניירות ערך. 

- ייעוץ משפטי שוטף בנוגע לפעילות בית ההשקעות, לרבות בנוגע להעסקת עובדים בעלי רישיון, ושאינם בעלי רישיון, וניירות הערך המותרים בהחזקה על-ידם.  

 

ליחידים

- הקמת חברה לניהול תיקים, רישוי בהתאם לחוק הייעוץ, הנחיית הבעלים והמנהלים וכתיבת הסכמי מייסדים. 

- בדיקת הפסדים שנוצרו בתיק השקעות מנוהל או מיועץ ובדיקת רשלנות במתן יעוץ או ניהול השקעות.

- ייעוץ בנוגע לסיכויי תביעה.

- ייעוץ משפטי ליועצי השקעות שאינם בעלי רישיון. 

- ייעוץ משפטי בנוגע לקבלת רישיון ישראלי על סמך רישיון בחו"ל או לימודים בחו"ל, לרבות בקשה לוועדת חריגים ברשות ניירות ערך לגבי פטורים מבחינות ומהתמחות.

- ערעורים על החלטות רשות ניירות ערך בנוגע למתן רישיון, פטורים מבחינות, ופטורים מהתמחות.

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה