שוק ההון

שוק ההון

מתן ייעוץ משפטי בתחום שוק ההון בישראל מחייב הכרות מעמיקה עם הדין הישראלי ועם הפרקטיקה הנוהגת. 

 

המשרד מעניק ייעוץ משפטי בתחומים הבאים:

לבתי השקעות

> כתיבת תוכנית אכיפה פנימית ונהלים. 

> עדכון ובחינה של הסכם ההתקשרות עם הלקוח.

> בדיקת אתר האינטרנט ותכניו לרבות האזהרות הכלולות. 

> הנחיית עובדים בעלי רישיון בנוגע לחובות המשמעת החלות עליהם ועדכונים בחוק הייעוץ. 

> מתן חוות דעת משפטית בנוגע לפעילות בשוק ההון, חוות דעת לגבי פעילות במט"ח, ובנגזרים.

> הנחיית קצין ציות.

> עריכת הסכמים בין בית ההשקעות לבין גורמים חיצוניים ("גורם מפנה").

> התכתבות עם גורמים מקצועיים ועם הרשויות השונות.

> ייעוץ בנושאים הקשורים לאיסור הלבנת הון.

> ייעוץ משפטי שוטף בנוגע לפעילות בית ההשקעות, לרבות בנוגע להעסקת עובדים בעלי רישיון, ושאינם בעלי רישיון, וניירות הערך המותרים בהחזקה על-ידם.  

 

ליחידים

> הקמת חברה לניהול תיקים, רישוי בהתאם לחוק הייעוץ, הנחיית הבעלים והמנהלים וכתיבת הסכמי מייסדים. 

> בדיקת הפסדים שנוצרו בתיק השקעות מנוהל או מיועץ ובדיקת רשלנות במתן יעוץ או ניהול השקעות.

> ייעוץ בנוגע לסיכויי תביעה.

> ייעוץ משפטי עבור מי שאין לו רישיון יעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקים בנוגע להחזקות ניירות ערך וכן בנוגע לייעוץ וניהול ל-5 לקוחות.

> ייעוץ משפטי בנוגע לקבלת רישיון ישראלי על סמך רישיון בחו"ל או לימודים בחו"ל, לרבות התכתבות עם רשות ניירות ערך והגשת בקשה לוועדת חריגים ברשות ניירות ערך לגבי פטורים מבחינות ומהתמחות.

> ערעורים על החלטות רשות ניירות ערך בנוגע למתן רישיון, פטורים מבחינות, ופטורים מהתמחות.

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה