בדיקת הסכם ניהול השקעות - 10 נקודות לתשומת לב המשקיע

בדיקת הסכם ניהול השקעות - 10 נקודות לתשומת לב המשקיע

טרם חתימה על הסכם ניהול השקעות, מומלץ לבחון היטב את ההסכם.

חשוב לדעת כי חוק הייעוץ*, המסדיר את פעילותם של מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות, קובע מהם ההוראות ההכרחיות שחייבות להיכלל בהסכם, וזאת על מנת להגן על המשקיעים. מכאן שבבסיסו, ההסכם מגן על הלקוחות בכך שהוא חושף בפניכם את כל הנתונים הרלוונטיים לניהול חשבונכם ומאפשר לכם בחירה במסלול השקעה המותאם לכם באופן אישי.

הבהרה: הביטוי "בית השקעות", מתייחס בדרך כלל לחברה בה עובדים מספר מנהלי תיקים או יועצי השקעות או משווקי השקעות ויש לה בדרך כלל חברות בנות שהן מנהלות קרנות נאמנות. כאשר אנו מציינים "מנהל תיקים", הכוונה לאדם מסוים המועסק בבית ההשקעות שהוא בעל רישיון ניהול תיקים. יכול להיות שגם חברה תהיה "מנהלת תיקים" ואז במסגרתה יהיה לפחות אדם אחד בעל רישיון ניהול תיקי השקעות.

1. לכל הסכם ניהול תיקי השקעות יש שלושה חלקים עיקריים

כדאי להכיר את חלקי ההסכם השונים:

חלק ראשון:     פרטי המתקשרים: הפרטים שלכם והפרטים של בית ההשקעות מולו אתם חותמים על ההסכם.

חלק שני:       פרטים אודות השירותים הניתנים על ידי בית ההשקעות: שירותי ניהול השקעות / ייעוץ השקעות / שיווק השקעות. בפרק זה יובאו הגדרות, אחריות בעל הרישיון, כללים לגבי מיופה כוח, קבלת אשראי, דיווחים ללקוח, אופן סיום ההתקשרות ועוד. בהמשך המאמר נפנה את תשומת לבכם לסעיפים ספציפיים חשובים.

חלק שלישי:    נספחים: נספח בדבר פרטיכם האישיים ופרטי החשבון ופרטים לצורך איסור הלבנת הון.  

                            נספח בדבר איסור הלבנת הון > רק במקרה של ניהול השקעות.

                            נספח בדבר ברור צרכים אישיים, וקביעת מדיניות ניהול ההשקעות בחשבונכם.

                            נספח בדבר עמלות ודמי ניהול שאתם צפויים לשלם.  

                            נספח בדבר הסכמתכם לעסקאות בסיכון מיוחד.

                            כמו כן, ייתכנו נספחים נוספים, כגון הסכמה לניהול בנאמנות עיוורת, נספח לניהול לקוח כשיר, וכדומה.  

2. מי הצד השני להסכם והאם הוא בעל רישיון בתוקף?

כאשר אתם חותמים על ההסכם, בעמוד הראשון בראש הדף רשומים הפרטים שלכם והפרטים של הצד השני להסכם. בדקו: האם מדובר בחברה או באדם יחיד? במקרה של ניהול חשבון השקעות, הרי שרק חברה בעלת רישיון רשאית להתקשר עמכם, ובחברה חובה שיהיה לפחות מועסק אחד בעל רישיון ניהול תיקים. בדקו את השם המדויק של החברה ושל מנהל התיקים בעל הרישיון, וודאו שאכן החברה היא בעלת רישיון תקף מרשות ניירות ערך.

כיצד ניתן לברר פרטים אלו? בקלות רבה: רשות ניירות ערך מפרסמת פרטים אודות בעלי רישיון.

היכנסו לקישור הזה: רשימת יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים ובדקו את הפרטים.

> שימו לב: אם מדובר בשירותי יעוץ השקעות או שיווק השקעות (להבדיל מניהול תיקי השקעות), הרי שהצד השני המתקשר בהסכם יכול להיות אדם פרטי, להבדיל מחברה בע"מ.

3. כיצד נקבעים דמי הניהול?

מנהל התיקים מקבל את שכרו מתוך חשבון ההשקעות, לרוב פעם בחודש. אולם, כיצד הוא מחשב את שכרו? למעשה, חוק הייעוץ אוסר על מנהל השקעות לקבוע את שכרו כתלות ברווחים שהוא מפיק ללקוחותיו. מדוע? מפני שאם שכרו יקבע מתוך הרווחים בלבד, קיים חשש שהוא יטה ליטול סיכונים בניהול ההשקעות. לכן, נקבע כי מנהל התיקים רשאי לקבוע את שכרו כאחוז משווי התיק כפי שהוא בכל סוף חודש.

מקובל כי ככל שהסכום המנוהל גבוה יותר, דמי הניהול נמוכים יותר. לצורך הדוגמא, נציין כי בגין סכום של 500,000 ש"ח מנוהל, מקובל לגבות כ-1% דמי ניהול שנתיים.

כך למשל, אם שווי תיק ההשקעות בסוף חודש ינואר הוא 100,000 ש"ח, הרי ששכר מנהל התיקים יהיה 1% לשנה, ו-0.08333% עבור כל חודש. לכן, תשלמו כ-83 ש"ח בגין תיק ששוויו 100,000 ש"ח, ועל סכום זה יש להוסיף מע"מ כדין. בסך הכל, תשלמו בסוף חודש ינואר כ-98 ש"ח.  

אם בסוף חודש פברואר שווי תיק ההשקעות שלכם הוא 112,000 ש"ח, הרי ששכר מנהל התיקים יעמוד על 93 ש"ח + מע"מ, ובסך הכל כ-110 ש"ח.

4.  החזרי עמלות לבית ההשקעות

כאן יש תופעה מעניינת: בגין כל פעולה המבוצעת בחשבון ההשקעות שלכם, עליכם לשלם עמלה לחבר הבורסה. עד כאן, הגיוני. חבר הבורסה, דרך אגב, הוא בנק או בית השקעות גדול בו מופקדים כספיכם. חברי הבורסה הם אלו האחראים על מתן פקודות לבורסה למכור או לקנות ניירות ערך.

נחזור לעניין העמלות: כאשר נרכשת למשל לחשבונכם מניה או אגרת חוב, עליכם לשלם עמלה. אלא, שבמקרים מסוימים זכאי בית ההשקעות להחזר חלק מהעמלה. למשל, אם עליכם לשלם 13 ש"ח בגין רכישת מניה, הרי שמחשבונכם ירדו 13 ש"ח ובמקביל בית ההשקעות ישלשל לכיסו נתח מתוך אותם 13 ש"ח (נניח, 5 ש"ח). זהו תגמול עקיף נוסף וחשוב לבית ההשקעות, מעבר לדמי הניהול.  

אז מה עליכם לעשות? אחת משתי אפשרויות:

האחת, לאשר זאת בכתב מראש, בסעיף מפורש בהסכם ההתקשרות. כלומר, לאשר לבית ההשקעות לקבל החזר עמלות.

השנייה, לא לאשר זאת, ואז בית ההשקעות לא יקבל החזר עמלות.

כדאי לזכור: אתם ממילא משלמים עמלות לחבר הבורסה (ואגב, התמקחו על גובה העמלות). לכן, אם תאשרו לבית ההשקעות ליהנות מהחזר העמלות, לא יפגע ניהול תיק ההשקעות שלכם. כלומר, בית ההשקעות יהנה מהחזר עמלות מבלי שהדבר יגרע מכם, בבחינת זה נהנה (בית ההשקעות) וזה אינו חסר (אתם). עם זאת, עדיין קיים חשש מסוים שבית ההשקעות יטה לבצע עסקאות סרק (תופעה הנקראית "חיבוץ") על מנת לזכות בהחזר העמלות.

קראו כאן: מהו חיבוץ?

ועוד פרט מעניין: לאחרונה אנו נתקלים בבתי השקעות רבים המוותרים מראש על החזרי העמלות. מדוע הם עושים כן? משום שהם רוצים להסיר כל חשש לפעולה בניגוד עניינים עם הלקוח, ומשום שלעיתים חישובי ההחזרים מסובך, והדיווח הרבעוני ללקוח אודות כל החזר, מורכב לא פחות.

5.  האם לבית ההשקעות יש אינטרס לשווק לכם מוצרים מסוימים?

כאשר אתם מתקשרים עם בית השקעות מסוים, לרוב הוא בעל חברה בת המנפיקה בעצמה מוצרים פיננסיים כגון יחידות של קרנות נאמנות, קרנות השתלמות, וכדומה. לכן, יהיה לבית ההשקעות אינטרס מובנה לשלב בתיק ההשקעות שלכם כמה שיותר "מוצרי הבית". זוהי פעולה מותרת, אלא, שכדאי לכם לבדוק מהו שיעור ההשקעות מתוך תיק ההשקעות שלכם שיופנה למוצרי הבית. האם 50% מהתיק יורכב מיחידות של קרנות נאמנות? האם יותר? בכל מקרה, אם יש לבית ההשקעות "זיקה" לנכסים פיננסיים או לגופים מוסדיים, עליו ליידע אתכם ולקבל את הסכמתכם לכלול בתיק ההשקעות שלכם את המוצרים הללו.

> קראו כאן כתבה מעניינת אודות "קרנות הבית" בתיקי השקעות.

> נציג בית ההשקעות חייב לציין את הזיקה שיש לבית ההשקעות גם בשיחה עמכם בעל פה.

6. ברור צרכי לקוח - יותר מדי שאלות?

שלב ברור צרכי הלקוח הוא שלב חשוב ביותר בהתקשרותכם עם מנהל התיקים. אתם צפויים להקדיש לחלק זה זמן ניכר מהפגישה, משום שרק לאחר שמנהל התיקים הכיר אתכם היטב, את הצרכים שלכם, את הנתונים האישיים שלכם ואת מטרות ההשקעה, הוא יוכל להתאים לכם מדיניות השקעה.

אם כך, יש לנו שלושה שלבים בהיכרות:

שלב ההכרות > שלב ברור הצרכים והנתונים האישיים שלכם > שלב קביעת מדיניות ההשקעה עבורכם.

רק אם עברתם את שלב ברור הצרכים, תוכלו ביחד עם מנהל התיקים לקבוע כיצד יורכב תיק ההשקעות שלכם. כמובן, תוך תמיכה וייעוץ של מנהל התיקים, כי לא תמיד אתם יודעים מה מתאים לכם ומה אתם רוצים.

נחזור לשלב ברור הצרכים: ככל שתמסרו פרטים מדויקים יותר, תקלו על מנהל התיקים בבחירת המדיניות המתאימה. ישנה רשימה ארוכה של שאלות עליהן תצטרכו להשיב. כאמור, זהו שלב חשוב. עם זאת, זכרו: אתם רשאים לסרב למסור פרטים. כך למשל, רבים מהנשאלים מסרבים להשיב על השאלה: האם קיימות ירושות צפויות (בינינו, זו גם שאלה די מוזרה) או: כמה מרוויח בן הזוג שלך?. אתם רשאים לומר: "אנחנו מסרבים להשיב", או: "אנחנו לא יודעים" או: "אני מסכים למסור הערכה בלבד". ואז חתמו במקום שתתבקשו לכך, כדי לאשר שאכן סירבתם למסור פרטים, ולא דילגתם סתם על השאלה.  

> קראו כאן את הוראות רשות ניירות ערך המעודכנות בקשר לחובות מנהל תיקים בעת ברור צרכי לקוח.

7.  קביעת מדיניות השקעות  

לאחר שסיימתם למסור פרטים אודותיכם, הגיע החלק שהוא לב לבו של ההסכם: קביעת מדיניות השקעה המתאימה לכם. זכרו: חוק הייעוץ חרת על דגלו את עקרון טובת הלקוח, ולכן אתם מרכז העניינים, והאינטרסים שלכם הם החשובים ביותר. כדאי לכם לחשוב טרם הפניה לבית השקעות: מדוע אתם בעצם מעוניינים בניהול כספיכם בשוק ההון? אולי אתם מעוניינים בתשואה גבוהה? אם כן, זכרו שלצד תשואה יש סיכון. האם אתם מעוניינים בשימור כספיכם לאורך זמן? אמרו זאת למנהל התיקים. האם קיבלתם ירושה ואתם מעוניינים לשמור על כספיכם על מנת לרכוש דירה בקרוב? אם כך, יתכן ותעדיפו ניהול סולידי ושמרני. האם שמעתם מחברים שהם עשו תשואה מופלאה של עשרות אחוזים בחודשים ספורים? במקרה כזה, נציע לכם להיות חשדניים...

ובכל מקרה, כאשר אתם יושבים עם מנהל התיקים ומגדירים את מדיניות הניהול בתיק, סמכו על עצמכם ועל האינטואיציה שלכם. הקשיבו לעצותיו כי הוא בעל ניסיון וידע, אבל ודאו שמטרותיכם מוגשמות ואתם סומכים עליו. מנהל תיקים המתפאר בתשואות של תיקים אחרים שניהל, חייב להראות לכם שהתיק בו קיימת התשואה, זהה לתיק שלכם. אחרת הוא מטעה אתכם.

8. עסקאות בסיכון מיוחד

ראשית יש להסביר מהן עסקאות בסיכון מיוחד: אלו למעשה עסקאות שיש בהן מצד אחד סיכוי לרווח גבוה, אולם הם גם טומנות בחובן סיכון. למשל, סיכוי להכפיל את שווי הכסף שהשקעתם, אבל גם סיכון למחוק את הסכום שהשקעתם, ואף להיחשף להפסד נוסף. לעיתים עושים שימוש בעסקאות אלו לצורך גידור, כלומר, לצורך הגנה על השקעה אחרת.

אם כך, יש להכיר תחילה את העסקאות הנחשבות לכרוכות בסיכון מיוחד:

ראשית, עסקאות שחוק הייעוץ קובע שהן מסוכנות: עסקאות באופציות, בחוזים עתידיים, במוצרים מובנים, עסקאות בחסר, ועסקאות שהתשקיף שלהן מראה שהן בעלות סיכון מיוחד.

שנית, כל עסקה שמנהל התיקים שלכם סבור שהיא מסוכנת, גם אם חוק הייעוץ לא קבע כך. למשל, רכישת יחידות של קרנות נאמנות ממונפות, עסקאות בכתבי אופציה (להבדיל מאופציה), עסקאות במטבעות זרים, וכדומה.

ובכן, מה עליכם לעשות עם המידע הזה?

מכאן ואלך, יבקש מכם מנהל התיקים לציין אם אתם מסכימים לביצוע עסקאות בסיכון מיוחד בחשבון ההשקעות שלכם. שימו לב: אם אתם מתבקשים לתת אישור גורף לעסקאות בסיכון מיוחד, זוהי בקשה בלתי חוקית. עליכם להסכים בכל פעם לסוג העסקה בסיכון מיוחד. כך למשל: האם אתם מסכימים שיבוצעו עסקאות באופציות בחשבונכם? אם כן, חתמו לצד המילה "אופציות". האם אתם מסכימים לביצוע עסקאות בחסר? אם כן, חתמו לצד הביטוי "עסקאות בחסר". האם אתם  מסכימים לביצוע עסקאות במוצרים מובנים? אם כן, חתמו לצד הביטוי "מוצרים מובנים". וכך הלאה. אם אינכם מסכימים, או לא מבינים את משמעות העסקה, בקשו הסבר. זכרו, זהו כספיכם המנוהל, ואתם רשאים לדעת מה ייעשה בו טרם החתימה. 

דרך אגב, יתכן ותסרבו בעת החתימה על ההסכם לביצוע עסקאות מסוג מסוים, אבל במהלך ניהול חשבון ההשקעות שלכם, יצור עמכם קשר מנהל התיקים וישאל אתכם אם אתם מסכימים לביצוע עסקה מסוימת שכרוך בה סיכון מיוחד. אתם כמובן רשאים להסכים לעסקה ספציפית, כל עוד הסכמתכם ניתנת מראש, טרם ביצוע העסקה, ובכתב.

בדוח הרבעוני שתקבלו, תוכלו לראות בהבלטה מיוחדת את העסקאות בסיכון מיוחד שבוצעו בחשבונכם ברבעון שחלף. 

9. ביטול ההסכם? בכל עת!

גם בענין ביטול הסכם ההתקשרות עם בית ההשקעות, קובע החוק כלל לטובת הלקוח: אתם רשאים לבטל את ההסכם בכל עת, וללא הסבר. בהסכם חייב להופיע סעיף כזה, המעגן את זכותכם לסיים את ההתקשרות בכל עת. בית ההשקעות גם הוא רשאי לבטל מצדו את ההסכם בכל עת, אבל החשוב הוא הזכות שלכם.

עם זאת, זכרו: אם ברצונכם לבטל את ההסכם, בקשו קודם לכן דוח מצב חשבון מעודכן להיום, ולא רק לרבעון הקודם. כמו כן, אל תבקשו למכור את ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוחזקים בו ("להנזיל את תיק ההשקעות") משום שהדבר עלול להסב לכם נזק כלכלי מיידי. אם מדובר בעניין דחוף, הרי שאתם רשאים לסיים את התקשרותכם עם מנהל התיקים. אם מדובר בחוסר שביעות רצון מניהול חשבון ההשקעות, אנו ממליצים לכם קודם כל לשבת עם מנהל התיקים ולהבהיר את עמדתכם. יתכן ויש לכך מענה פשוט ויעיל.

10. דוח רבעוני (הנקרא גם Statement)

בהסכם תזהו סעיף שקובע שאתם מקבלים בכל רבעון לכתובת שתמסרו (אפשר למסור גם כתובת של דואר אלקטרוני) דוח רבעוני אודות מצב חשבונכם.

זהו דוח הנראה לכאורה מורכב ומסובך. אל חשש... אם תשקיעו בקריאתו 10 דקות, התמונה תתבהר: מפורטים בדוח פרטים חשובים מאד, מעבר לתשואת התיק. הדוח חייב להיות מוגש בעברית, ובמטבע ש"ח (אלא אם כן ביקשתם אחרת, והדבר אפשרי בבית ההשקעות שלכם). כך למשל, תמצאו בו את שווי הנכסים שלכם לסוף הרבעון האחרון, את גובה דמי הניהול שנגבו, יובא פירוט הרכב תיק ההשקעות שלכם ויובלטו עסקאות בניגוד עניינים ובסיכון מיוחד, וכן יובאו פרטי המבטח של בית ההשקעות. לעיתים תמצאו גם פרטים אודות אירועים משמעותיים, למשל, מיזוג בית ההשקעות עם חברה אחרת, הקמת חברה בת לניהול קרנות נאמנות, הודעה חשובה של נגיד בנק ישראל, וכדומה.

 


 

עד כאן עצות למי שחותם על הסכם ניהול תיק השקעות. אלו עצות הלקוחות מהחוק ומהידע המשפטי שלנו. מעבר לכך, עליכם  לסמוך על עצמכם: שימו לב לסימנים אחרים המופיעים ברקע הדברים. למשל, האם מנהל התיקים נלהב מדי? האם הוא מתפאר בתשואות של תיקי השקעות אחרים? האם הוא מבטיח לכם תשואה? האם הוא תולה את ההפסדים בבורסה ולא לוקח אחריות עליהם ומוסיף ומספר לכם שהבורסה היא "כמו רולטה"? האם הוא לא בקי בכל פרטי ההסכם או שאינו יודע להשיב על שאלות רבות? האם אין לו רישיון בתוקף והוא מספר לכם שהנה, תוך שבועיים שלושה הוא בתוקף?

כל אלה ואחרים הם סימנים לכך שקיים חשש לאמינותו של מנהל התיקים ושכדאי לכם לשקול את ההתקשרות עמו. 

ובכל מקרה, תמיד תוכלו להיעזר ביעוץ המשפטי שלנו על מנת לוודא שההסכם תקין ואינו מקפח אתכם בצורה כלשהי.

אנו מאחלים לכם הצלחה ותשואה טובה :)

 

האזינו כאן להרצאה בנושא: כיצד לבחון את מנהל התיקים? 

 


* חוק הייעוץ = חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. חוק צרכני המסדיר את אופן ניהול כספי אחרים על-ידי יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים. החוק מחייב את בעלי הרישיון לראות לנגד עיניהם את טובת הלקוח בלבד, לשמור על נכסי הלקוח, ולהתאים את השירות לצרכיו. 

 


לייעוץ משפטי נוסף ומותאם לכם באופן אישי, פנו אלינו, בטל. 03-613-1118 או במייל:info@krp.co.il 
תגובות


מאת שם:, בתאריך 6/30/2019
תוכן התגובה:


מאת Name:, בתאריך 6/30/2019
Comment:


הוסף תגובה


BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה