יעוץ וניהול השקעות ללא רישיון - דגשים

יעוץ וניהול השקעות ללא רישיון - דגשים

האם מותר בישראל לנהל ולייעץ ללא רישיון?

חוק הייעוץ נחקק בשנת 1995 ונכנס לתוקף בשנת 1997. החוק מסדיר את פעילותם של בעלי רישיון יעוץ, שיווק וניהול תיקי השקעות וקובע את עקרון הבסיס לפיו אסור לאדם לתת שירותי השקעות מבלי שיש לו רישיון.

עם זאת, סעיף 3 לחוק קובע מספר מקרים חריגים בהם ניתן להעניק שירותי השקעות מבלי שיהיה לאדם רישיון. אלו מקרים חריגים ומוגבלים. גם אם אדם רשאי לפעול ללא רישיון, אם משום שמעולם לא היה לו רישיון או משום שבחר להתלות את רישיונו, הרי שהוא חייב לפעול בזהירות רבה ובנאמנות כלפי הלקוחות שלו.

 

להלן מספר נקודות משפטיות חשובות:

  1. חמישה לקוחות: אדם ללא רישיון רשאי לייעץ או לנהל לחמישה אחרים בלבד בשנה קלנדרית. כך למשל אם התחלתם לנהל לחמישה חברים תיק השקעות ב-1 לינואר, הרי שעד סוף השנה, ה-31 בדצמבר, לא ניתן להוסיף אדם נוסף מנוהל או מיועץ. אם אחד  מהלקוחות יפרוש, יהיה עליכם להמתין עד לשנה הקלנדרית הבאה על מנת לצרף לקוח חדש.

  2. ניהול ויעוץ לבני משפחה: בנוסף, מותר לנהל לכל בני המשפחה, ללא מגבלה מספרית: מותר למי שאין לו רישיון לנהל או לייעץ (בנוסף לאותם חמישה חברים) גם לבני משפחתו. כך למשל, אם התברכתם בשבעה אחים, מותר לכם לנהל לכולם את תיק ההשקעות שלהם גם אם אין לכם רישיון. שימו לב שהגדרת בן משפחה כוללת את הבאים: בן / בת זוג שלכם, צאצאים וצאצאים של בן / בת הזוג שלכם, אח, הורה, סבא וסבתא, ובן זוג של כל אחד מאלה. 

  3. פעילות כיחיד: חובה לעבוד כעצמאי ואין אפשרות כלל לתת שירותי יעוץ או ניהול באמצעות חברה. מדוע? על מנת שלא לחמוק מאחריות אישית כלפי הלקוח באמצעות מבנה משפטי של חברה. שימו לב שאם אתם עובדי בנק או מועסקים בחברה שיש לה רישיון ("תאגיד מורשה") הרי שאסור לכם להעניק שירותי יעוץ או ניהול ללא רישיון בכלל.

  4. חובת הסכם בכתב: חובה לערוך הסכם ניהול תיקים או ייעוץ השקעות, בדיוק כמו בעלי רישיון, על אף שאין לכם רישיון. בהסכם יש לכלול את כל הוראות החובה הקיימות בהסכם של בעל רישיון, לרבות ברור צרכי לקוח, מדיניות ניהול ואיסור הלבנת הון.  

  5. הודעה ללקוח: עוד טרם מתן השירות, יש להודיע ללקוח שאתם פועלים ללא רישיון או שהרישיון מותלה וכן יש להודיע אם יש לכם או אין לכם ביטוח מתאים. מדוע? שוב, משום שזוהי טובת הלקוח. עליו לדעת עם מי הוא מתקשר, ולקחת זאת בחשבון.

  6. חובת אמונים וחובת זהירות: כאמור, גם על מי שפועל ללא רישיון חלות חובת האמונים, חובת הזהירות, חובת התאמת השירות ללקוח, גילוי נאות, חובת סודיות, חובת הודעה על עסקה בסיכון מיוחד, ועוד. כל החובות הללו נועדו לשמור על טובת הלקוחות וליידע אותם לגבי אופן ניהול חשבונם. 

  7. איסור הלבנת הון: במקרה של שירות ניהול תיקי השקעות, חובה לבצע לכל לקוח זיהוי בהתאם לצו איסור הלבנת הון ומימון טרור. בנוסף, יש לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על כל פעילות חשודה. 

  8. תקשורת: במקרה של פעילות בתקשורת, כגון כתיבת מאמר או ראיון, הרי שפעולה זו אפשרית ללא רישיון אולם חובה לכלול הודעה אם יש או אין לכם עניין אישי בנושא וכי הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. אם התראיינתם בתקשורת מבלי לצרף את נוסח ההודעה הזו ("דיסקליימר"), אתם חשופים להפרה פלילית. 

  9. הצעת ופרסום השירות: בכל מקרה, אסור למי שאינו בעל רישיון לפנות במישרין או בעקיפין לגורם כלשהו (פרט ללקוחות כשירים) ולהציע את השירות לציבור.

  10. ביטוח ודיווח לרשות והחזקת ניירות ערך: במקרה של פעילות ללא רישיון, הרי שאין חובה להיות בעל ביטוח ואין חובת דיווח לרשות ניירות ערך. בנוסף, אין מגבלה על החזקת ניירות ערך או נכסים פיננסיים לעצמכם. 

 

ובכל מקרה, בין אם הנכם פועלים עם רישיון או בלעדיו, זכרו: טובת הלקוח תמיד לנגד עיניכם, פעלו כדין, ודאגו לכספי אחרים כפי שהייתם דואגים לכספיכם.

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה