עוסקים זרים

עוסקים זרים

כאשר חברות ניהול השקעות זרות מגיעות לישראל, הן מעוניינות לפנות למשקיעים המקומיים ולהציע את שירותי ניהול ההשקעות שלהם. 

רשות ניירות ערך מעוניינת לעודד פעילות זרה זו, על מנת לעודד תחרות, אולם עליה לשמור במקביל על אינטרס ציבור המשקיעים ועל ההגנה על מי שאינו בקי דיו ועלול להיחשף לפגיעה כלכלית.

חוק הייעוץ קבע לאחרונה, בתיקון מס' 13, כללים קפדניים החלים על עוסקים זרים בישראל.  

ראו כאן כתבה בנושא עוסקים זרים אשר פורסמה באתר "משפטי". 

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה