Hedge Funds in Israel

Hedge Funds in Israel


Comments


מאת עודד כהן, בתאריך 11/6/2015
1 ) כמה שותפויות מוגבלות אפשר להקים תחת חברה בע"מ אחת?
2) האם לאחר 12 חודשים ניתן לגייס עוד 35 שותפים מוגבלים ובכל להגיע ל70 שותפים מוגבלים ב24 חודשים?

תודה


מאת יוגב, בתאריך 2/5/2016
מאמר יסודי, מקיף ובעל ערך.
תודה כנרת!


מאת דניאל גבעתיים, בתאריך 8/3/2016
שלום,
מאמר מצוין.
אבקש להבין, האם במידה ומוקמת שותפות המנוהלת על ידי שותף כללי לטובת שותפים מוגבלים לצורך השקעה במניות בבורסה בישראל, זו נחשבת קרן גידור?

הוא לא מגדר כלום ולא לוקח מימון. האם זו עדיין קרן גידור?


מאת שם:, בתאריך 6/30/2019
תוכן התגובה:


מאת Name:, בתאריך 6/30/2019
Comment:


מאת אבי, בתאריך 9/13/2019
האם בעל רישיון ניהול תיקים רשאי לקבל עמלה על הפנייה לקרן גידור ?


Comment


BasketBasket

   If you have a coupon code, please enter it here:    Load

No products were chosen